Räkna ut felmarginalen (v 0.1)OBS: Använd punkter för decimaler, ej kommatecken.

eller


procent

(95% konfidensgrad)

Exempel:
"Opinionsundersökningen hade 1113 svarande. Den visade att 32% skulle rösta på Socialdemokraterna om det hade varit val idag."
Ange siffran 1113 som Urvalets storlek och 32 som Procentsats.

Hur funkar det?

Har du läst i tidningen om den senaste opinionsundersökningen? Med denna kalkylator kan du räkna ut den statistiska felmarginalen. Det finns många saker som avgör huruvida en opinionsundersökning är tillförlitlig eller inte. Felmarginalen är bara ett av flera verktyg. Felmarginalen är bara relevant att räkna ut om urvalet har varit slumpmässigt (ibland kallar man det för ett Obundet Slumpmässigt Urval(OSU)). Det är alltså den första frågan man ska ställa sig.
Felmarginalen räknas sedan ut med följande formel:

Detta är samma formel som är inbyggd i kalkylatorn ovan, fast kalkylatorn är skriven i javascript (se källkod). Du kan pröva att kontrollräkna för hand (med hjälp av en miniräknare). Först tar du procentsatsen gånger 100 minus procentsatsen. I exemplet ovan skulle det alltså bli 32 * 68 = 2176. Därefter delar du denna siffra med urvalet: 2176 / 1113 = 1.955. Sen tar du roten ur 1.955, vilket blir 1.398. Sist men inte minst tar vi och gångrar med 1.96 för en 95-procentig konfidensgrad och då får vi 2.74 procents felmarginal. Detta innebär att resultatet, alltså 32 procent, kan variera mellan 29.26 och 34.74 procent.

Jag vill instället räkna ut hur stort urval man behöver

Använd gärna Urvalsräknaren

Denna sida är gjord av Christopher Kullenberg och Lorna Bartram. All källkod är fri att göra vad man vill med utan att be om lov.
Förbättringsförslag? Maila gärna